0

Your Cart is Empty

Home

PILLOWS (2017), © MICHELLE KRUF | MOOOD.

Home is the place where we live. It is our private domain, the castle from where we ride into the world around us. Thuis is de plek van waaruit wij leven. Het is ons privédomein, de burcht van waaruit wij gaan naar de wereld om ons heen.

Portfolio

We design and advice on the interface of people, home/office and interior. It is inspiring to help people to be able to match their moods and connections with the outside world. Details matter in this ecosystem as well as the connection with the bigger picture. We work from these holistic principles. We create graphic designs, mood boards, photographic and colour palettes and give interior advise in our Moood projects. We believe that on fine art print pixels perform best. We offer them in different sizes, from coaching card to A2 wall art. Wij ontwerpen en adviseren op het grensvlak van mens, huis/kantoor en interieur. Het is inspirerend om mensen te helpen bij het matchen van stemmingen en verbindingen met de buitenwereld. Details doen er toe in dit ecosystem alsook de verbinding met het grotere plaatje. Wij werken vanuit deze holistische principes. Wij maken grafische ontwerpen, mood boards, foto- en kleurenpaletten en geven advies binnen onze Moood-projecten. Wij geloven dat pixels het best tot hun recht komen op fine art prints. Wij bieden deze aan in verschillende groottes, van coachingskaarten tot A2 wall art

Subscribe