0

Your Cart is Empty

City Canvas

The present dynamics within society is 'high'. There is a rich palette of issues and challenges. We studied 16. For each issue we mapped the three main 'players', their weight and interaction on the city canvas (8x8 fields, in analogy with the chess board). It lead to these impressions. De huidige dynamiek in de samenleving is 'hoog'. Er is een rijk palet aan onderwerpen en uitdagingen. Wij bestudeerden er 16. Voor elk onderwerp brachten wij telkens de drie 'spelers' met hun gewicht en interactie in beeld op het canvas van de stad (8x8 velden, in analogie met het schaakbord). Het leidde tot deze impressies.

Public safety from €100,00
Quick View
Size
Personal freedom from €100,00
Quick View
Size
Climate change from €100,00
Quick View
Size
Circular economy from €100,00
Quick View
Size
Trias politica from €100,00
Quick View
Size
Freedom of religion from €100,00
Quick View
Size
Public communication from €100,00
Quick View
Size
Cybersecurity from €100,00
Quick View
Size
Forest protection from €100,00
Quick View
Size
Public education from €100,00
Quick View
Size
Public health & sport from €100,00
Quick View
Size
Energy transition from €100,00
Quick View
Size
Charity funding from €100,00
Quick View
Size
Cultural heritage from €100,00
Quick View
Size
Social care from €100,00
Quick View
Size
Quadruple Helix from €100,00
Quick View
Size

Subscribe